การจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "จัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ "
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน ม.11 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 3.300 กม.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน ๑๘ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลงานดิน จำนวน 2 รายการ สำหรับก่อสร้างฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นว.ถ.69-004 บ้านคลองยาง-บ้านลาด ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 3.000 กม.
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน ม.11 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จนครสวรรค์ ระยะทาง 3.300 กม.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านใหม่พัฒนา ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ราคากลางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล้ก ม.4 บ้านใหม่พัฒนา ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์