ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าเขา ม.5 - ม.8 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 สายแยกคันคลองระบายน้ำ3 ซ้าย ม.3 บ้านหนองแปลง ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบ่วงสามัคคี- บ้านปากด่านพัฒนา ม.11 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ประกวดราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา จำนวน 3 เครื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านบางตาหงายเหนือ ต.บางตาหงาย อ.บรรตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประกาศร่างเผยแพร่ราคากลาง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าเขา ม.5 - ม.8 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
ประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ เส้นทาง ศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์ ถึง ศูนย์ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา