ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ของปีงบประมาณ พ.ศ2561 โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา ของเทศบาลตำบลพยุหะคีรี
ประกวดราคาซื้อจ้างจัดหาเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงพร้อมตอก รวมจำนวน 1 รายการ สำหรับก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำไหลระยะที่2 YN3 จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกวดราคาจ้างจัดหาคานสะพานคอนกรีตอัดแรง แบบ BOX GIRDER พร้อมติดตั้ง รวมจำนวน 4 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รวมจำนวน 1 รายการ สำหรับก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำไหลระยะที่2 YN3 จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดผงและอื่นๆ รวมจำนวน 16 รายการ สำหรับก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำไหลระยะที่2 YN3 จังหวัดอุตรดิตถ์
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด