ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
การสอบราคาจ้างขนถุงไปรษณีย์ เส้นทางสาย ศุนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์ ถึง ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไร่
การสอบราคาจ้างขนถุงไปรษณีย์ เส้นทางสาย ศุนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์ ถึง ที่ทำการไปรษณีย์ลานสัก
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2 กิจกรรมหลักติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนแยกจิรประวัติ-พระนอน ตำบลหนองปลิง ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง กม.4+000-กม.10+000 เป็นตอนๆ ปริมาณ1 แห่ง 51 ต้น
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต3 นครสวรรค์
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด