สอบราคาแลกเปลี่ยนรถยนต์ทหารที่ชำรุดและยานพาหนะใหม่
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายโดยการลงหินคลุกบดอัดแน่นสายทาง นว.ถ 39-005 สายเลียบคลองบ้านท่าจันทร์-บ้านกบละคร ม.2 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายโดยการลงหินคลุกบดอัดแน่นสายทาง นว.ถ 39-005 สายเลียบคลองบ้านท่าจันทร์-บ้านกบละคร ม.2 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายโดยการลงหินคลุกบดอัดแน่นสายทาง นว.ถ 39-005 สายเลียบคลองบ้านท่าจันทร์-บ้านกบละคร ม.2 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 5 บ้านโคกหว้า สายเริ่มจากถนน คสล. เดิมถึงเขตติดต่อ ม.1 บ้านหนองแอก ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ให้กับโรงพยาบาลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์