ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก ม.4 ต.วังใหญ่เชื่อมตำบลห้วยใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก ม.4 ต.วังใหญ่เชื่อมตำบลห้วยใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.2 บ้านหนองแอก ถึง ม.5 บ้านโคกหว้า ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ประกวดราคา้จาง่อสร้างถนน คสล.ม.1 บ้านหนองแอก ถึง ม.5 บ้านโคกหว้า ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.3 สายเริ่มจากคลอง 6 ขวา ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ประกาศเอกสารราคากลาง จำนวน 4 โครงการ ของที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโครงการพัฒนาและบูรณะปรับปรุงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนตากฟ้า-ไดตาล ระหว่าง กม.45+500-กม45+000 ปริมาณ 30,000.00 ตร.ม.