ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) และปรับปรุงบ้านพัก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อหินย่อย หินใหญ่ ทรายหยาบน้ำจืด รวม 3 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ระยะที่1 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ รวม 8 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ระยะที่1 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
อำเภอเก้าเลี้ยวขอประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
อำเภอเก้าเลี้ยวขอประกาศราคากลางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร รวม 3 โครงการ
ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2552 รวม 1 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประกวดราคาซื้อเหล็เส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ รวม 6 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร