จัดจ้างงานปรับปรุงตกแต่งสถานที่เพื่อจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สี่แยกอินโดจีน ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการขุดลอกคลองหนองห้วยชัน ม.4 บ้านหนองสร้อยทอง ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองสระน้ำสาธารณะบึงประมึง ม.1 บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด จำนวน 10 โครงการ ของที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด จำนวน 6 โครงการ ของที่ทำการปกครองอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
ราคากลางโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด จำนวน 15 โครงการ ของที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด จำนวน 15 โครงการ ของที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองห้วยชัน ม.4 บ้านหนองสร้อยทอง ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์