ประกาศกรมชลประทาน ประกวดราคาซื้อกล่องลวดตาข่ายเคลือบสังกะสีและอื่นๆ รวมจำนวน 3 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง รพ.พยุหะคีรี
ประกาศกรมชลประทาน ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดผงและอื่นๆ รวมจำนวน 4 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมชลประทาน ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและอื่นๆ รวมจำนวน 6 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมชลประทาน ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดผงและอื่นๆ รวมจำนวน 4 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด