จังหวัดนครสวรรค์
 
www.nakhonsawan.go.th
 
   
วิสัยทัศน์จังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์ศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวและสินค้าเกษตร
เมืองแห่งการศึกษา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Untitled Document
กลับหน้าหลักจังหวัด

ข้อมูลนกบึงบอระเพ็ด
นกกระเต็นอกขาว (White-throated Kingfisher)
นกกระเต็นอกขาว (White-throated Kingfisher)
ชื่อ :
นกกระเต็นอกขาว (White-throated Kingfisher)
ชื่อวิทยาศาสตร์
(Scientific name) :
Halcyon smyrnenis (Linnaeus) 1758.
ขนาด :
นกขนาดเล็ก (28 ซม.)

ลักษณะเฉพาะ :

ลำตัวป้อม หัวใหญ่ คอและหางสั้น ปากแบนข้างสีแดงสด หัวหลังและท้องมีสีน้ำตาลแดงเข้มตัดกับคอและอกที่เป็นสีขาว ปีก หาง และขนคลุมลำตัวเป็นสีฟ้าอมเขียวสดใส พบตามแหล่งน้ำทั่วไป กินสัตว์น้ำต่าง ๆ โดยการเกาะตามกิ่งไม้ ตอไม้ หรือสายไฟแล้วบินโฉบจับด้วยปาก

การผสมพันธุ์ : ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ทำรังตามฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือเนินดิน โดยการใช้ปากและเล็บขุดดินให้เป็นโพรง ไข่สีขาว ในแต่ละรังมีไข่ 4-6 ฟอง ระยะฟักไข่ 16-17 วัน
อาหาร : แมลงและสัตว์ขนาดเล็กต่าง ๆ
สถานภาพ : นกประจำถิ่น และสัตว์ป่าคุ้มครอง
   
 
ข้อมูลนกบึงบอระเพ็ด
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5680-3600-4 มท. 15429
  Information Data and Communication Division Office of
Nakhon Sawan Provincial Sawanvitee Rd., Tumbol Nakhonsawantok, Muang
District, Nakhonsawan Tel./Fax. 0-5680-3600-4
Powered by :Academic Resources and Information Teachnology Center : Nakhon Sawan Rajabhat University
E-Mail : comcenter@nsru.ac.th